shutterstock_354563066

RSI

RSI is de afkorting van Repetitive Strain Injury. Vrij vertaald: klachten door herhaaldelijke overbelasting. RSI is daarmee een verzamelnaam voor allerlei klachten

Het gaat concreet over spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, schouders en/of nek wanneer gedurende een lange tijd dezelfde beweging wordt uitgevoerd.

RSI is een complex en moeilijk te begrijpen syndroom omdat zowel oorzaken als klachten enorm kunnen verschillen.

Musici, slagers, postbodes, kassapersoneel en bandwerkers zijn reeds lang risicogroepen voor RSI. Bij hen is RSI vooral bekend onder de benaming tenniselleboog of tennisarm.

Vandaag treft deze kwaal vooral mensen die urenlang aan een beeldscherm werken. Bij hen ontstaat bijvoorbeeld de zogenaamde muisarm.

Oorzaken

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van RSI:

  • Voortdurend typen en ’muizen’ (muisarm)
  • Gebrek aan variatie in beweging
  • Stress
  • Werkdruk
  • Te weinig afwisseling tussen de verschillende taken op het werk.
/