shutterstock_556228153

De belastingdienst betaalt mee

Goed nieuws! Wanneer u de stoelmassage van Stovita bij uw bedrijf inzet kunt u als werkgever profiteren van enkele fiscale voordelen. Zo heeft u op grond van artikel 15 van de Wet op omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting. Deze voorbelasting betreft de 21% BTW die over onze diensten wordt betaald. Deze komen dus te vervallen.

Stoelmassage opnemen in uw Arbo-plan

Door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) kunt u de stoelmassage tevens opnemen in uw ARBO-plan, ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daardoor kunt u de kosten van de stoelmassages volledig en onbeperkt opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan bovendien in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Kortom: wanneer u besluit Stovita stoelmassages in te zetten op de werkvloer, geniet u van een groot aantal fiscale voordelen!

De enige voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

  • U heeft als werkgever een ARBO-plan
  • De massages maken in redelijkheid deel uit van het ARBO-plan
  • De stoelmassages vinden onder werktijd plaats
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke priv√©besparing voor de werknemer

Stoelmassage opnemen in de werkkostenregeling

Sinds januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. Deze regelt de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. In de werkkostenregeling kan ook de verstrekking van stoelmassages op locatie worden opgenomen.

Binnen de werkkostenregeling kunt u 1,2% van het totale fiscale loon, dit is de vrije ruimte, gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen waaronder stoelmassage. U bent dus gebonden aan het forfait van 1,2%. Dit in tegenstelling tot voorzieningen opgenomen in uw ARBO-plan, waarin u onbeperkt massages kunt aanbieden met maximaal fiscaal voordeel. Het advies is daarom om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan.

Kosten van de stoelmassage voor rekening medewerker

Als werkgever kunt u uw medewerkers ook de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. In dat geval stelt u als bedrijf alleen de ruimte beschikbaar. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan de masseur worden voldaan of via de loonadministratie van uw organisatie. De Belastingdienst heeft met de werkkostenregeling 2011 de mogelijkheden hiervoor verruimd. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kan dat voor uw werknemers een flinke besparing opleveren.

Overheidsinstanties

Provincies en gemeenten die geen BTW afdragen kunnen een beroep doen op het BTW-compensatiefonds welke per 01-01-2003 in werking is getreden.

Bij sommige bedrijven is er voor uw werknemers de optie om het zogeheten PGB of IKB (Persoonlijk Gezondheidsbudget of Individueel Keuze Budget) te gebruiken voor het inzetten van de diensten van Stovita.

Stovita stoelmassage bij uw bedrijf

Overtuigd door de fiscale voordelen, en bent u benieuwd naar het positieve effect dat de stoelmassage van Stovita op uw werknemers kan hebben? Neem dan gauw contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een geheel vrijblijvende, gratis proefmassage.

Neem contact met ons op
/